Partneri

Priatelia, ktorí nám svojou štedrosťoupomohli pri vydaní tejto knihy:
Obec Kráľova Lehota v samostatnom príspevku
a dobrovoľnej zbierke občanov:
Vladimír Kapríni, starosta Obce Kráľova Lehota
Miroslav Lehotský, Penzión Larion Kráľova Lehota
Ing. Dušan Lehotský s rodinou
Matej Lehotský s rodinou
František Bizub s rodinou
Janka Piatková s dcérou Simonkou
Zdenka Poulíková s rodinou
Zdenka Matisková
Dagmar Žišková
Peter Lehotský - Šimunovie
Viliam Lehotský
Ľudmila Lesáková
Oľga Lehotská - Slabejovie
Ľubomíra Javornická
Rodina Mosná - evanjelická fara
Rodina Gerecová
Rodina Žatkuľáková
Rodina Chovanová
Ján Šteuček s rodinou
Ivan Juráš s rodinou
Irka Piovarčiová s rodinou
Janka Lehotská - Šimovčekovie s rodinou
Katarína Benková z Demänovej

SEIDEL SLOVAKIA, s.r.o. Liptovský Hrádok

Banská Štiavnica

Mgr. Nadežda Babiaková - primátorka mesta
JUDr. Dušan Lukačko, viceprimátor Mesta Banská Štiavnica
Ing. Štefan Petrikovič a sokoliari SOŠL v Banskej Štiavnici
RNDr. Idka Hradilová
Michal Hradil
Anna Blahútová, kozmetické štúdio AB
Mária Šlúchová
Rodina Bernáthová, manžel a synovia

Spolupracovali:
Marian Garai - mgphoto.sk
Petra Pileková s rodinou - modelka
Mgr. Ján Petrík ml. - asistent fotografa
PhDr. Eleonóra Bujnová, CSc. - jazyková úprava
Peter Lalo - grafické spracovanie
František Bizub - autor fotografie na str. 10 (Kráľova Lehota)
Arpád Pál - detail diela na str. 66 (Maľovaný sen)
Izabela Chmurová - modelka str. 39
Martin Kopál - Fourstudio
COMEX


SRDEČNE ĎAKUJEME !